Chính sách đại lý phân phối

Hotline: 0913135135 Email: info@longthuan.com
Chinese (Simplified) English Japanese Korean Russian Vietnamese

Chính sách đại lý phân phối

Ngày đăng: 23/03/2023

  NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI VÀ BỀN VỮNG CỚI CHÍNH SÁCH TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ CỦA DNTN LONG THUẬN

  Chúng tôi cam kết chia sẻ lợi nhuận, cơ hội và lợi ích kinh doanh cùng với đại lý và đồng hành lâu dài, bền vững với các bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ đại lý tạo ra các hoạt động hợp tác nhằm tăng tính mật thiết giữa đại lý phân phối và nhà sản xuất. 

  Chúng tôi cam kết bảo vệ các bạn khỏi những biến động của thị trường và đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cùng các bạn mở rộng thị trường và các kênh phân phối nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của chúng ta.

  MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
  HOTLINE: 02733.834305 - 0913.135.135 - 0393.779.779
  Email: info@longthuan.com

  BẢN MẪU HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ VÀ CHÍNH SÁCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỦA DNTN LONG THUẬN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ………o0o………..

  Tiền Giang  Ngày ….. Tháng …. Năm 2020

  HỢP ĐỒNG  ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM

  (Số : …2020/HĐĐQSP)

  Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 11 tháng 06 năm 2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.
  Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 11 tháng 06 năm 2005 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.
  Căn cứ vào nhu cầu của các bên tại hợp đồng dựa trên việc đã nắm rõ điều kiện , năng lực của bên còn lại trong việc thực hiện hợp đồng .
  Hôm nay , ngày … tháng …. Năm …. Tại Tiền Giang , Chúng tôi gồm :

  I . BÊN GIAO ĐẠI LÝ : DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LONG THUẬN

  Địa chỉ : Ấp Mỹ Thạnh , Xã Song Thuận , Huyện Châu Thành , Tỉnh Tiền Giang  , Việt Nam .

  Mã số thuế : …………………………………………

  Địa diện : Ông ……………………………….. Chức danh : ……………………………

  Tại khoản số : ……………………… - Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam

  ( sau đây gọi tắt là bên A )

  II BÊN ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM: ………………………………………..

  Sinh Ngày :…/…/…..       Quốc tịch : Việt Nam

  CMND số : ………………… Ngày Cấp : …/…/…… Nơi cấp : ………….

  HKTT : ……………………………………………………………………………

  Chổ ở hiện nay :……………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………

  Mã số cá nhân : ………………………………

  Tài khoản số : ……………………………. – Ngân hàng :……………………………..

  ( Sau đây gọi là bên B)

  Trên tinh thần đã hiểu rõ năng lực , điều kiện của nhau , hai bên ký hợp đồng độc quyền  sản phẩm không hủy ngang ( gọi tắt là HĐĐQ ) với các nội dung như sau :


  ĐIỀU I : NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA  ĐỘC QUYỀN SẢN PHẨM :

  Bên A đồng ý giao cho Bên B là độc quyền sản phẩm “ …………….”

  1: nhãn hiệu , mẫu mã , bao bì sản phẩm:

  1.1 Hàng hóa sử dụng nhãn hiệu hàng hóa thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A và các tiêu chí về thông tin cần có trên sản phẩm ,trên bao bì sản phẩm bên A đưa ra ( có tham khảo Bên B )

  1.2 Bên A sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký , thủ tục công bố chất lượng theo đúng quy định của nhà nước .

  2. Quy cách đóng gói và chất lượng hàng hóa :

  - Hàng hóa Bên A giao cho Bên B phải đảm bảo đúngqui định và chuất lượngcủa nhà nước và theo thỏa thuận của hai bên

  - Bên A và bên B có trách nhiệm lưu mẫu cho từng đợt hàng hóa và các giấy tờ có liên quan đến sản phẩm .

  4. Giá bán hàng hóa :
  4.1 Giá Sản phẩm do bên A đưa ra cho bên B một giá cố định : …………..( bao gồmVAT )

  - Giá bán ra do Bên B đề xuất với Bên A bằng văn bản

  - Nếu Bên A muốn tăng giá sản phẩm phải thông báo cho bên B ít nhất 90 ngày bằng văn bản

  5. Điều kiện cần đáp ứng theo HĐĐQ :

  5.2 Doanh số bán hàng Bên B cần đạt tối thiểu là 1.000.000.000/tháng ( 12 .000.000.000/năm) .

   

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

  Hợp đồng độc quyền sản phẩm có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên thỏa thuận chấm dức hợp đồng . HĐĐQ không hủy ngang , bên đơn phương chấm dức hợp đồng không theo thỏa thuận được coi là phạm vi hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại theo đúng quyđịnh chung tại hợp đồng.

  Quy định chung của HĐĐQ là bồi thường 5.000.000.000 VNĐ ( Năm Tỷ Đồng) .


  ĐIỀU 3 : QUI ĐỊNH ĐẶT HÀNG

  Đơn hàng đặt hàng được Bên B chuyễn cho Bên A bằng văn bản hoặc Email và chỉ được coi là đã hoàn thành việc đặt hàng khi Bên B nhận được xác nhận bằng văn bản hoặc Email từ Bên A .

   

  ĐIỀU 4 : THỜI GIAN  GIAO HÀNG

  4.2 Thời gian giao nhận sản phẩm : từ 5-10 ngày kể từ ngày sản xuất , nếu có trường hợp khó khăn Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng văn bản .

  4.3 Địa điểm nhận hàng : Tại một  điểm duy nhất do Bên B chỉ định

   

  ĐIỀU 5 : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

  5.1 Hình thức thanh toán : Bên B thực hiện thanh toán tiền hàng cho Bên A bằng tiền Việt Nam đồng theo hình thức chuyễn khoản.

  5.2 Tiến độ thanh toán :

  - BênA khi nhận được 100% tiền hàng hóa của Bên B , Bên A sẽ trực tiếp sản xuất.

   

  ĐIỀU 6 : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN

  - Bên A cung cấp sản phẩm theo đúng chất lượng và nhãn hiệu hàng hóa

  - Bên A Giữ bí mật thông tin trong hợp đồng

  - Bên A Giao sản phẩm cho Bên B đúng số lượng , chất lượng , phương thức , thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận .

  Bên A và tất cả đại lý của Bên A không được phân phối . Nếu muốn phân phối phải trực tiếp liên hệ với Bên B.

   

  ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng được hai bên ưu tiên giải quyết thông qua con đường thương lượng hòa giải . trường hợp việc hòa giải không thành các bên có quyền khởi kiện ra tòa án  .Phán quyết của tòa án là phán quyết cuối cùng . Phí  bên nào lỗi bên đó chịu.


  ĐIỀU 8 : CÁC THỎA THUẬN KHÁC

  Giá trị hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị  một năm và sau một năm nếu không có bàn bạc chỉnh sữa hợp đồng này vẫn có hiệu lực tiếp một năm .
  Hợp đồng này bao gồm 8 điều và được lập thành 02 bản bằng tiếng việt có giá trị pháp lý như nhau , mỗi bên giữ 01 bản .
  Hai bên đồng ý và thống nhất các thỏa thuận  các điều khoản trên và ký xác nhận và đóng dấu dưới đây ./.

   


  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

  0
  Zalo
  Hotline